TITAN Xp So với RTX 2080 Ti - Counter-Strike: Global Offensive Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Counter-Strike: Global Offensive So sánh hiệu suất trò chơi - giữa TITAN Xp với i7-7700K và RTX 2080 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
TITAN Xp with i7-7700K RTX 2080 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
116.4 FPS
1080p
477.0 FPS
1440p
97.0 FPS
1440p
397.5 FPS
2160p
87.4 FPS
2160p
357.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
151.4 FPS
1080p
512.0 FPS
1440p
116.0 FPS
1440p
416.5 FPS
2160p
96.4 FPS
2160p
366.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
172.4 FPS
1080p
533.0 FPS
1440p
143.0 FPS
1440p
443.5 FPS
2160p
112.4 FPS
2160p
382.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
218.4 FPS
1080p
579.0 FPS
1440p
202.0 FPS
1440p
502.5 FPS
2160p
158.4 FPS
2160p
428.7 FPS

Compare i7-7700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn