RTX 2080 SUPER So với RTX 2080 - Counter-Strike: Global Offensive Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Counter-Strike: Global Offensive So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2080 SUPER với i7-8700K và RTX 2080 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2080 SUPER with i7-8700K RTX 2080 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
437.0 FPS
1080p
409.0 FPS
1440p
364.0 FPS
1440p
340.8 FPS
2160p
328.0 FPS
2160p
306.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
472.0 FPS
1080p
444.0 FPS
1440p
383.0 FPS
1440p
359.8 FPS
2160p
337.0 FPS
2160p
315.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
493.0 FPS
1080p
465.0 FPS
1440p
410.0 FPS
1440p
386.8 FPS
2160p
353.0 FPS
2160p
331.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
539.0 FPS
1080p
511.0 FPS
1440p
469.0 FPS
1440p
445.8 FPS
2160p
399.0 FPS
2160p
377.7 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn