RTX 2070 SUPER So với RTX 2080 - Counter-Strike: Global Offensive Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Counter-Strike: Global Offensive So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và RTX 2080 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K RTX 2080 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
379.0 FPS
1080p
409.0 FPS
1440p
316.0 FPS
1440p
340.8 FPS
2160p
284.0 FPS
2160p
306.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
414.0 FPS
1080p
444.0 FPS
1440p
335.0 FPS
1440p
359.8 FPS
2160p
293.0 FPS
2160p
315.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
435.0 FPS
1080p
465.0 FPS
1440p
362.0 FPS
1440p
386.8 FPS
2160p
309.0 FPS
2160p
331.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
481.0 FPS
1080p
511.0 FPS
1440p
421.0 FPS
1440p
445.8 FPS
2160p
355.0 FPS
2160p
377.7 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn