GTX 1660 So với GTX 1660 Ti - Counter-Strike: Global Offensive Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Counter-Strike: Global Offensive So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và GTX 1660 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K GTX 1660 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
247.8 FPS
1080p
281.6 FPS
1440p
206.5 FPS
1440p
234.6 FPS
2160p
185.8 FPS
2160p
211.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
282.8 FPS
1080p
316.6 FPS
1440p
225.5 FPS
1440p
253.6 FPS
2160p
194.8 FPS
2160p
220.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
303.8 FPS
1080p
337.6 FPS
1440p
252.5 FPS
1440p
280.6 FPS
2160p
210.8 FPS
2160p
236.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
349.8 FPS
1080p
383.6 FPS
1440p
311.5 FPS
1440p
339.6 FPS
2160p
256.8 FPS
2160p
282.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn