GTX 1660 SUPER So với GTX 1070 Ti - Counter-Strike: Global Offensive Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Counter-Strike: Global Offensive So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và GTX 1070 Ti với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K GTX 1070 Ti with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
265.0 FPS
1080p
296.4 FPS
1440p
221.0 FPS
1440p
247.0 FPS
2160p
198.0 FPS
2160p
222.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
300.0 FPS
1080p
331.4 FPS
1440p
240.0 FPS
1440p
266.0 FPS
2160p
207.0 FPS
2160p
231.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
321.0 FPS
1080p
352.4 FPS
1440p
267.0 FPS
1440p
293.0 FPS
2160p
223.0 FPS
2160p
247.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
367.0 FPS
1080p
398.4 FPS
1440p
326.0 FPS
1440p
352.0 FPS
2160p
269.0 FPS
2160p
293.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn