GTX 1660 SUPER So với RX Vega 64 - Counter-Strike: Global Offensive Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Counter-Strike: Global Offensive So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
265.0 FPS
1080p
298.8 FPS
1440p
221.0 FPS
1440p
249.0 FPS
2160p
198.0 FPS
2160p
224.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
300.0 FPS
1080p
333.8 FPS
1440p
240.0 FPS
1440p
268.0 FPS
2160p
207.0 FPS
2160p
233.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
321.0 FPS
1080p
354.8 FPS
1440p
267.0 FPS
1440p
295.0 FPS
2160p
223.0 FPS
2160p
249.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
367.0 FPS
1080p
400.8 FPS
1440p
326.0 FPS
1440p
354.0 FPS
2160p
269.0 FPS
2160p
295.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn