RX VEGA 6 So với R9 M280X - Counter-Strike: Global Offensive Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Counter-Strike: Global Offensive So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và R9 M280X với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M280X with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
29.8 FPS
1080p
76.9 FPS
1440p
24.8 FPS
1440p
64.1 FPS
2160p
22.3 FPS
2160p
57.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
64.8 FPS
1080p
111.9 FPS
1440p
43.8 FPS
1440p
83.1 FPS
2160p
31.3 FPS
2160p
66.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
85.8 FPS
1080p
132.9 FPS
1440p
70.8 FPS
1440p
110.1 FPS
2160p
47.3 FPS
2160p
82.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
131.8 FPS
1080p
178.9 FPS
1440p
129.8 FPS
1440p
169.1 FPS
2160p
93.3 FPS
2160p
128.7 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn