RX VEGA 6 So với R9 M270X - Counter-Strike: Global Offensive Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Counter-Strike: Global Offensive So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và R9 M270X với i7-3770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M270X with i7-3770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
29.8 FPS
1080p
63.8 FPS
1440p
24.8 FPS
1440p
53.2 FPS
2160p
22.3 FPS
2160p
47.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
64.8 FPS
1080p
98.8 FPS
1440p
43.8 FPS
1440p
72.2 FPS
2160p
31.3 FPS
2160p
56.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
85.8 FPS
1080p
119.8 FPS
1440p
70.8 FPS
1440p
99.2 FPS
2160p
47.3 FPS
2160p
72.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
131.8 FPS
1080p
165.8 FPS
1440p
129.8 FPS
1440p
158.2 FPS
2160p
93.3 FPS
2160p
118.9 FPS

Compare i7-7700K vs i7-3770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn