RX 590 So với R9 FURY - Counter-Strike: Global Offensive Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Counter-Strike: Global Offensive So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
219.6 FPS
1080p
197.8 FPS
1440p
183.0 FPS
1440p
164.8 FPS
2160p
164.7 FPS
2160p
148.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
254.6 FPS
1080p
232.8 FPS
1440p
202.0 FPS
1440p
183.8 FPS
2160p
173.7 FPS
2160p
157.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
275.6 FPS
1080p
253.8 FPS
1440p
229.0 FPS
1440p
210.8 FPS
2160p
189.7 FPS
2160p
173.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
321.6 FPS
1080p
299.8 FPS
1440p
288.0 FPS
1440p
269.8 FPS
2160p
235.7 FPS
2160p
219.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn