RX 570 So với R9 FURY - Counter-Strike: Global Offensive Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Counter-Strike: Global Offensive So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
175.2 FPS
1080p
197.8 FPS
1440p
146.0 FPS
1440p
164.8 FPS
2160p
131.4 FPS
2160p
148.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
210.2 FPS
1080p
232.8 FPS
1440p
165.0 FPS
1440p
183.8 FPS
2160p
140.4 FPS
2160p
157.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
231.2 FPS
1080p
253.8 FPS
1440p
192.0 FPS
1440p
210.8 FPS
2160p
156.4 FPS
2160p
173.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
277.2 FPS
1080p
299.8 FPS
1440p
251.0 FPS
1440p
269.8 FPS
2160p
202.4 FPS
2160p
219.3 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn