RX 5500 XT 4GB So với RX 470 - Counter-Strike: Global Offensive Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Counter-Strike: Global Offensive So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 4GB với i7-8700K và RX 470 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 4GB with i7-8700K RX 470 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
176.5 FPS
1080p
155.5 FPS
1440p
146.9 FPS
1440p
129.6 FPS
2160p
132.6 FPS
2160p
116.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
211.5 FPS
1080p
190.5 FPS
1440p
165.9 FPS
1440p
148.6 FPS
2160p
141.6 FPS
2160p
125.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
232.5 FPS
1080p
211.5 FPS
1440p
192.9 FPS
1440p
175.6 FPS
2160p
157.6 FPS
2160p
141.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
278.5 FPS
1080p
257.5 FPS
1440p
251.9 FPS
1440p
234.6 FPS
2160p
203.6 FPS
2160p
187.6 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn