R9 M280X So với HD 7970M - Counter-Strike: Global Offensive Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Counter-Strike: Global Offensive So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và HD 7970M với i7-2600K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K HD 7970M with i7-2600K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
76.9 FPS
1080p
79.1 FPS
1440p
64.1 FPS
1440p
65.9 FPS
2160p
57.7 FPS
2160p
59.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
111.9 FPS
1080p
114.1 FPS
1440p
83.1 FPS
1440p
84.9 FPS
2160p
66.7 FPS
2160p
68.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
132.9 FPS
1080p
135.1 FPS
1440p
110.1 FPS
1440p
111.9 FPS
2160p
82.7 FPS
2160p
84.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
178.9 FPS
1080p
181.1 FPS
1440p
169.1 FPS
1440p
170.9 FPS
2160p
128.7 FPS
2160p
130.3 FPS

Compare i7-4770K vs i7-2600K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn