GTX 1660 So với GTX 1660 Ti - Call of Duty Modern Warfare Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Call of Duty Modern Warfare So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và GTX 1660 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K GTX 1660 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
110.0 FPS
1080p
118.6 FPS
1440p
79.2 FPS
1440p
85.4 FPS
2160p
47.3 FPS
2160p
51.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
145.0 FPS
1080p
153.6 FPS
1440p
98.2 FPS
1440p
104.4 FPS
2160p
56.3 FPS
2160p
60.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
166.0 FPS
1080p
174.6 FPS
1440p
125.2 FPS
1440p
131.4 FPS
2160p
72.3 FPS
2160p
76.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
212.0 FPS
1080p
220.6 FPS
1440p
184.2 FPS
1440p
190.4 FPS
2160p
118.3 FPS
2160p
122.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn