GTX 1660 So với RX 590 - Call of Duty Modern Warfare Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Call of Duty Modern Warfare So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và RX 590 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K RX 590 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
110.0 FPS
1080p
91.5 FPS
1440p
79.2 FPS
1440p
65.9 FPS
2160p
47.3 FPS
2160p
39.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
145.0 FPS
1080p
126.5 FPS
1440p
98.2 FPS
1440p
84.9 FPS
2160p
56.3 FPS
2160p
48.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
166.0 FPS
1080p
147.5 FPS
1440p
125.2 FPS
1440p
111.9 FPS
2160p
72.3 FPS
2160p
64.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
212.0 FPS
1080p
193.5 FPS
1440p
184.2 FPS
1440p
170.9 FPS
2160p
118.3 FPS
2160p
110.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn