GTX 1660 Ti So với RX Vega 64 - Call of Duty Modern Warfare Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Call of Duty Modern Warfare So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 Ti với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 Ti with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
118.6 FPS
1080p
124.5 FPS
1440p
85.4 FPS
1440p
89.6 FPS
2160p
51.0 FPS
2160p
53.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
153.6 FPS
1080p
159.5 FPS
1440p
104.4 FPS
1440p
108.6 FPS
2160p
60.0 FPS
2160p
62.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
174.6 FPS
1080p
180.5 FPS
1440p
131.4 FPS
1440p
135.6 FPS
2160p
76.0 FPS
2160p
78.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
220.6 FPS
1080p
226.5 FPS
1440p
190.4 FPS
1440p
194.6 FPS
2160p
122.0 FPS
2160p
124.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn