GTX 1660 SUPER So với RX Vega 64 - Call of Duty Modern Warfare Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Call of Duty Modern Warfare So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
114.0 FPS
1080p
124.5 FPS
1440p
82.0 FPS
1440p
89.6 FPS
2160p
49.0 FPS
2160p
53.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
149.0 FPS
1080p
159.5 FPS
1440p
101.0 FPS
1440p
108.6 FPS
2160p
58.0 FPS
2160p
62.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
170.0 FPS
1080p
180.5 FPS
1440p
128.0 FPS
1440p
135.6 FPS
2160p
74.0 FPS
2160p
78.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
216.0 FPS
1080p
226.5 FPS
1440p
187.0 FPS
1440p
194.6 FPS
2160p
120.0 FPS
2160p
124.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn