RX VEGA 6 So với R9 M270X - Call of Duty Modern Warfare Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Call of Duty Modern Warfare So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và R9 M270X với i7-3770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M270X with i7-3770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
12.4 FPS
1080p
26.6 FPS
1440p
8.9 FPS
1440p
19.2 FPS
2160p
5.3 FPS
2160p
11.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
47.4 FPS
1080p
61.6 FPS
1440p
27.9 FPS
1440p
38.2 FPS
2160p
14.3 FPS
2160p
20.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
68.4 FPS
1080p
82.6 FPS
1440p
54.9 FPS
1440p
65.2 FPS
2160p
30.3 FPS
2160p
36.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
114.4 FPS
1080p
128.6 FPS
1440p
113.9 FPS
1440p
124.2 FPS
2160p
76.3 FPS
2160p
82.4 FPS

Compare i7-7700K vs i7-3770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn