RX 590 So với R9 FURY - Call of Duty Modern Warfare Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Call of Duty Modern Warfare So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
91.5 FPS
1080p
82.4 FPS
1440p
65.9 FPS
1440p
59.3 FPS
2160p
39.3 FPS
2160p
35.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
126.5 FPS
1080p
117.4 FPS
1440p
84.9 FPS
1440p
78.3 FPS
2160p
48.3 FPS
2160p
44.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
147.5 FPS
1080p
138.4 FPS
1440p
111.9 FPS
1440p
105.3 FPS
2160p
64.3 FPS
2160p
60.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
193.5 FPS
1080p
184.4 FPS
1440p
170.9 FPS
1440p
164.3 FPS
2160p
110.3 FPS
2160p
106.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn