RX 570 So với R9 390X - Call of Duty Modern Warfare Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Call of Duty Modern Warfare So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và R9 390X với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K R9 390X with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
73.0 FPS
1080p
74.4 FPS
1440p
52.6 FPS
1440p
53.6 FPS
2160p
31.4 FPS
2160p
32.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
108.0 FPS
1080p
109.4 FPS
1440p
71.6 FPS
1440p
72.6 FPS
2160p
40.4 FPS
2160p
41.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
129.0 FPS
1080p
130.4 FPS
1440p
98.6 FPS
1440p
99.6 FPS
2160p
56.4 FPS
2160p
57.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
175.0 FPS
1080p
176.4 FPS
1440p
157.6 FPS
1440p
158.6 FPS
2160p
102.4 FPS
2160p
103.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn