RX 5600 XT So với RTX 2060 - Call of Duty Modern Warfare Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Call of Duty Modern Warfare So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và RTX 2060 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K RTX 2060 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
127.0 FPS
1080p
126.5 FPS
1440p
91.0 FPS
1440p
91.1 FPS
2160p
54.0 FPS
2160p
54.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
162.0 FPS
1080p
161.5 FPS
1440p
110.0 FPS
1440p
110.1 FPS
2160p
63.0 FPS
2160p
63.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
183.0 FPS
1080p
182.5 FPS
1440p
137.0 FPS
1440p
137.1 FPS
2160p
79.0 FPS
2160p
79.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
229.0 FPS
1080p
228.5 FPS
1440p
196.0 FPS
1440p
196.1 FPS
2160p
125.0 FPS
2160p
125.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn