R9 M280X So với HD 7850M - Call of Duty Modern Warfare Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Call of Duty Modern Warfare So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và HD 7850M với i7-2700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K HD 7850M with i7-2700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
32.0 FPS
1080p
21.4 FPS
1440p
23.0 FPS
1440p
15.4 FPS
2160p
13.8 FPS
2160p
9.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
67.0 FPS
1080p
56.4 FPS
1440p
42.0 FPS
1440p
34.4 FPS
2160p
22.8 FPS
2160p
18.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
88.0 FPS
1080p
77.4 FPS
1440p
69.0 FPS
1440p
61.4 FPS
2160p
38.8 FPS
2160p
34.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
134.0 FPS
1080p
123.4 FPS
1440p
128.0 FPS
1440p
120.4 FPS
2160p
84.8 FPS
2160p
80.2 FPS

Compare i7-4770K vs i7-2700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn