GTX 1650 SUPER So với GTX 1060 6GB - Call of Duty: Black Ops 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Call of Duty: Black Ops 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1060 6GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1060 6GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
83.0 FPS
1080p
72.9 FPS
1440p
47.2 FPS
1440p
42.3 FPS
2160p
28.4 FPS
2160p
27.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
118.0 FPS
1080p
107.9 FPS
1440p
66.2 FPS
1440p
61.3 FPS
2160p
37.4 FPS
2160p
36.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
139.0 FPS
1080p
128.9 FPS
1440p
93.2 FPS
1440p
88.3 FPS
2160p
53.4 FPS
2160p
52.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
185.0 FPS
1080p
174.9 FPS
1440p
152.2 FPS
1440p
147.3 FPS
2160p
99.4 FPS
2160p
98.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn