RX 590 So với R9 FURY - Call of Duty: Black Ops 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Call of Duty: Black Ops 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
112.1 FPS
1080p
85.0 FPS
1440p
70.6 FPS
1440p
50.0 FPS
2160p
35.3 FPS
2160p
34.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
147.1 FPS
1080p
120.0 FPS
1440p
89.6 FPS
1440p
69.0 FPS
2160p
44.3 FPS
2160p
43.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
168.1 FPS
1080p
141.0 FPS
1440p
116.6 FPS
1440p
96.0 FPS
2160p
60.3 FPS
2160p
59.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
214.1 FPS
1080p
187.0 FPS
1440p
175.6 FPS
1440p
155.0 FPS
2160p
106.3 FPS
2160p
105.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn