RX 570 So với R9 FURY - Call of Duty: Black Ops 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Call of Duty: Black Ops 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
80.0 FPS
1080p
85.0 FPS
1440p
50.0 FPS
1440p
50.0 FPS
2160p
28.0 FPS
2160p
34.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
115.0 FPS
1080p
120.0 FPS
1440p
69.0 FPS
1440p
69.0 FPS
2160p
37.0 FPS
2160p
43.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
136.0 FPS
1080p
141.0 FPS
1440p
96.0 FPS
1440p
96.0 FPS
2160p
53.0 FPS
2160p
59.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
182.0 FPS
1080p
187.0 FPS
1440p
155.0 FPS
1440p
155.0 FPS
2160p
99.0 FPS
2160p
105.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn