RX 5600 XT So với GTX 1660 SUPER - Call of Duty: Black Ops 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Call of Duty: Black Ops 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và GTX 1660 SUPER với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K GTX 1660 SUPER with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
146.0 FPS
1080p
113.0 FPS
1440p
94.0 FPS
1440p
66.0 FPS
2160p
43.0 FPS
2160p
29.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
181.0 FPS
1080p
148.0 FPS
1440p
113.0 FPS
1440p
85.0 FPS
2160p
52.0 FPS
2160p
38.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
202.0 FPS
1080p
169.0 FPS
1440p
140.0 FPS
1440p
112.0 FPS
2160p
68.0 FPS
2160p
54.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
248.0 FPS
1080p
215.0 FPS
1440p
199.0 FPS
1440p
171.0 FPS
2160p
114.0 FPS
2160p
100.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn