RX 5600 XT So với GTX 1070 Ti - Call of Duty: Black Ops 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Call of Duty: Black Ops 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và GTX 1070 Ti với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K GTX 1070 Ti with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
146.0 FPS
1080p
127.0 FPS
1440p
94.0 FPS
1440p
74.0 FPS
2160p
43.0 FPS
2160p
33.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
181.0 FPS
1080p
162.0 FPS
1440p
113.0 FPS
1440p
93.0 FPS
2160p
52.0 FPS
2160p
42.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
202.0 FPS
1080p
183.0 FPS
1440p
140.0 FPS
1440p
120.0 FPS
2160p
68.0 FPS
2160p
58.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
248.0 FPS
1080p
229.0 FPS
1440p
199.0 FPS
1440p
179.0 FPS
2160p
114.0 FPS
2160p
104.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn