RTX 2070 SUPER So với TITAN Xp - Borderlands 3 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Borderlands 3 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
81.4 FPS
1080p
80.1 FPS
1440p
57.1 FPS
1440p
56.2 FPS
2160p
29.7 FPS
2160p
29.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
116.4 FPS
1080p
115.1 FPS
1440p
76.1 FPS
1440p
75.2 FPS
2160p
38.7 FPS
2160p
38.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
137.4 FPS
1080p
136.1 FPS
1440p
103.1 FPS
1440p
102.2 FPS
2160p
54.7 FPS
2160p
54.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
183.4 FPS
1080p
182.1 FPS
1440p
162.1 FPS
1440p
161.2 FPS
2160p
100.7 FPS
2160p
100.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn