RX VEGA 6 So với R9 M280X - Borderlands 3 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Borderlands 3 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và R9 M280X với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M280X with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
6.4 FPS
1080p
16.6 FPS
1440p
4.5 FPS
1440p
11.7 FPS
2160p
2.4 FPS
2160p
6.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
41.4 FPS
1080p
51.6 FPS
1440p
23.5 FPS
1440p
30.7 FPS
2160p
11.4 FPS
2160p
15.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
62.4 FPS
1080p
72.6 FPS
1440p
50.5 FPS
1440p
57.7 FPS
2160p
27.4 FPS
2160p
31.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
108.4 FPS
1080p
118.6 FPS
1440p
109.5 FPS
1440p
116.7 FPS
2160p
73.4 FPS
2160p
77.1 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn