RTX 2080 SUPER So với RTX 2080 - Battlefield V Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Battlefield V So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2080 SUPER với i7-8700K và RTX 2080 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2080 SUPER with i7-8700K RTX 2080 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
165.0 FPS
1080p
148.0 FPS
1440p
128.0 FPS
1440p
114.0 FPS
2160p
75.0 FPS
2160p
67.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
200.0 FPS
1080p
183.0 FPS
1440p
147.0 FPS
1440p
133.0 FPS
2160p
84.0 FPS
2160p
76.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
221.0 FPS
1080p
204.0 FPS
1440p
174.0 FPS
1440p
160.0 FPS
2160p
100.0 FPS
2160p
92.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
267.0 FPS
1080p
250.0 FPS
1440p
233.0 FPS
1440p
219.0 FPS
2160p
146.0 FPS
2160p
138.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn