RTX 2070 SUPER So với TITAN Xp - Battlefield V Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Battlefield V So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
137.0 FPS
1080p
170.5 FPS
1440p
105.0 FPS
1440p
131.3 FPS
2160p
60.0 FPS
2160p
77.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
172.0 FPS
1080p
205.5 FPS
1440p
124.0 FPS
1440p
150.3 FPS
2160p
69.0 FPS
2160p
86.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
193.0 FPS
1080p
226.5 FPS
1440p
151.0 FPS
1440p
177.3 FPS
2160p
85.0 FPS
2160p
102.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
239.0 FPS
1080p
272.5 FPS
1440p
210.0 FPS
1440p
236.3 FPS
2160p
131.0 FPS
2160p
148.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn