GTX 1660 So với RX 590 - Battlefield V Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Battlefield V So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và RX 590 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K RX 590 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
92.8 FPS
1080p
103.5 FPS
1440p
74.4 FPS
1440p
77.9 FPS
2160p
40.1 FPS
2160p
41.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
127.8 FPS
1080p
138.5 FPS
1440p
93.4 FPS
1440p
96.9 FPS
2160p
49.1 FPS
2160p
50.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
148.8 FPS
1080p
159.5 FPS
1440p
120.4 FPS
1440p
123.9 FPS
2160p
65.1 FPS
2160p
66.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
194.8 FPS
1080p
205.5 FPS
1440p
179.4 FPS
1440p
182.9 FPS
2160p
111.1 FPS
2160p
112.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn