GTX 1660 SUPER So với RX Vega 64 - Battlefield V Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Battlefield V So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
99.0 FPS
1080p
125.0 FPS
1440p
79.0 FPS
1440p
95.0 FPS
2160p
43.0 FPS
2160p
53.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
134.0 FPS
1080p
160.0 FPS
1440p
98.0 FPS
1440p
114.0 FPS
2160p
52.0 FPS
2160p
62.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
155.0 FPS
1080p
181.0 FPS
1440p
125.0 FPS
1440p
141.0 FPS
2160p
68.0 FPS
2160p
78.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
201.0 FPS
1080p
227.0 FPS
1440p
184.0 FPS
1440p
200.0 FPS
2160p
114.0 FPS
2160p
124.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn