GTX 1650 SUPER So với GTX 1060 6GB - Battlefield V Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Battlefield V So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1060 6GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1060 6GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
83.0 FPS
1080p
68.4 FPS
1440p
64.0 FPS
1440p
49.5 FPS
2160p
33.6 FPS
2160p
26.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
118.0 FPS
1080p
103.4 FPS
1440p
83.0 FPS
1440p
68.5 FPS
2160p
42.6 FPS
2160p
35.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
139.0 FPS
1080p
124.4 FPS
1440p
110.0 FPS
1440p
95.5 FPS
2160p
58.6 FPS
2160p
51.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
185.0 FPS
1080p
170.4 FPS
1440p
169.0 FPS
1440p
154.5 FPS
2160p
104.6 FPS
2160p
97.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn