RX VEGA 6 So với GTX 960M - Battlefield V Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Battlefield V So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và GTX 960M với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K GTX 960M with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
11.0 FPS
1080p
0.0 FPS
1440p
7.5 FPS
1440p
23.1 FPS
2160p
4.5 FPS
2160p
0.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
46.0 FPS
1080p
35.0 FPS
1440p
26.5 FPS
1440p
42.1 FPS
2160p
13.5 FPS
2160p
9.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
67.0 FPS
1080p
56.0 FPS
1440p
53.5 FPS
1440p
69.1 FPS
2160p
29.5 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
113.0 FPS
1080p
102.0 FPS
1440p
112.5 FPS
1440p
128.1 FPS
2160p
75.5 FPS
2160p
71.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn