RX 590 So với GTX 980 Ti - Battlefield V Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Battlefield V So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và GTX 980 Ti với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K GTX 980 Ti with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
103.5 FPS
1080p
94.0 FPS
1440p
77.9 FPS
1440p
75.0 FPS
2160p
41.4 FPS
2160p
41.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
138.5 FPS
1080p
129.0 FPS
1440p
96.9 FPS
1440p
94.0 FPS
2160p
50.4 FPS
2160p
50.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
159.5 FPS
1080p
150.0 FPS
1440p
123.9 FPS
1440p
121.0 FPS
2160p
66.4 FPS
2160p
66.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
205.5 FPS
1080p
196.0 FPS
1440p
182.9 FPS
1440p
180.0 FPS
2160p
112.4 FPS
2160p
112.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn