RX 570 So với GTX 970 - Battlefield V Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Battlefield V So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và GTX 970 với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K GTX 970 with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
71.0 FPS
1080p
60.4 FPS
1440p
51.0 FPS
1440p
47.5 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
24.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
106.0 FPS
1080p
95.4 FPS
1440p
70.0 FPS
1440p
66.5 FPS
2160p
34.0 FPS
2160p
33.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
127.0 FPS
1080p
116.4 FPS
1440p
97.0 FPS
1440p
93.5 FPS
2160p
50.0 FPS
2160p
49.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
173.0 FPS
1080p
162.4 FPS
1440p
156.0 FPS
1440p
152.5 FPS
2160p
96.0 FPS
2160p
95.7 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn