RX 570 So với R9 FURY - Battlefield V Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Battlefield V So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
71.0 FPS
1080p
83.0 FPS
1440p
51.0 FPS
1440p
67.0 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
26.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
106.0 FPS
1080p
118.0 FPS
1440p
70.0 FPS
1440p
86.0 FPS
2160p
34.0 FPS
2160p
35.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
127.0 FPS
1080p
139.0 FPS
1440p
97.0 FPS
1440p
113.0 FPS
2160p
50.0 FPS
2160p
51.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
173.0 FPS
1080p
185.0 FPS
1440p
156.0 FPS
1440p
172.0 FPS
2160p
96.0 FPS
2160p
97.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn