RTX 2080 SUPER So với RTX 2080 - Battlefield 1 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Battlefield 1 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2080 SUPER với i7-8700K và RTX 2080 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2080 SUPER with i7-8700K RTX 2080 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
162.0 FPS
1080p
161.7 FPS
1440p
146.0 FPS
1440p
136.0 FPS
2160p
88.0 FPS
2160p
78.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
197.0 FPS
1080p
196.7 FPS
1440p
165.0 FPS
1440p
155.0 FPS
2160p
97.0 FPS
2160p
87.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
218.0 FPS
1080p
217.7 FPS
1440p
192.0 FPS
1440p
182.0 FPS
2160p
113.0 FPS
2160p
103.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
264.0 FPS
1080p
263.7 FPS
1440p
251.0 FPS
1440p
241.0 FPS
2160p
159.0 FPS
2160p
149.9 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn