RTX 2070 SUPER So với TITAN Xp - Battlefield 1 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Battlefield 1 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
161.0 FPS
1080p
186.3 FPS
1440p
125.0 FPS
1440p
156.7 FPS
2160p
72.0 FPS
2160p
98.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
196.0 FPS
1080p
221.3 FPS
1440p
144.0 FPS
1440p
175.7 FPS
2160p
81.0 FPS
2160p
107.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
217.0 FPS
1080p
242.3 FPS
1440p
171.0 FPS
1440p
202.7 FPS
2160p
97.0 FPS
2160p
123.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
263.0 FPS
1080p
288.3 FPS
1440p
230.0 FPS
1440p
261.7 FPS
2160p
143.0 FPS
2160p
169.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn