RTX 2070 SUPER So với RTX 2060 SUPER - Battlefield 1 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Battlefield 1 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và RTX 2060 SUPER với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K RTX 2060 SUPER with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
161.0 FPS
1080p
148.0 FPS
1440p
125.0 FPS
1440p
105.0 FPS
2160p
72.0 FPS
2160p
58.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
196.0 FPS
1080p
183.0 FPS
1440p
144.0 FPS
1440p
124.0 FPS
2160p
81.0 FPS
2160p
67.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
217.0 FPS
1080p
204.0 FPS
1440p
171.0 FPS
1440p
151.0 FPS
2160p
97.0 FPS
2160p
83.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
263.0 FPS
1080p
250.0 FPS
1440p
230.0 FPS
1440p
210.0 FPS
2160p
143.0 FPS
2160p
129.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn