GTX 1660 Ti So với RX Vega 64 - Battlefield 1 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Battlefield 1 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 Ti với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 Ti with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
123.1 FPS
1080p
140.9 FPS
1440p
92.1 FPS
1440p
107.7 FPS
2160p
50.6 FPS
2160p
59.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
158.1 FPS
1080p
175.9 FPS
1440p
111.1 FPS
1440p
126.7 FPS
2160p
59.6 FPS
2160p
68.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
179.1 FPS
1080p
196.9 FPS
1440p
138.1 FPS
1440p
153.7 FPS
2160p
75.6 FPS
2160p
84.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
225.1 FPS
1080p
242.9 FPS
1440p
197.1 FPS
1440p
212.7 FPS
2160p
121.6 FPS
2160p
130.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn