GTX 1650 SUPER So với GTX 1060 6GB - Battlefield 1 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Battlefield 1 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1060 6GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1060 6GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
96.6 FPS
1080p
81.5 FPS
1440p
71.4 FPS
1440p
57.6 FPS
2160p
38.8 FPS
2160p
30.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
131.6 FPS
1080p
116.5 FPS
1440p
90.4 FPS
1440p
76.6 FPS
2160p
47.8 FPS
2160p
39.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
152.6 FPS
1080p
137.5 FPS
1440p
117.4 FPS
1440p
103.6 FPS
2160p
63.8 FPS
2160p
55.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
198.6 FPS
1080p
183.5 FPS
1440p
176.4 FPS
1440p
162.6 FPS
2160p
109.8 FPS
2160p
101.6 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn