RTX 2070 SUPER So với TITAN Xp - Assassin's Creed Origins Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Assassin's Creed Origins So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
97.0 FPS
1080p
119.7 FPS
1440p
77.0 FPS
1440p
95.5 FPS
2160p
50.0 FPS
2160p
61.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
132.0 FPS
1080p
154.7 FPS
1440p
96.0 FPS
1440p
114.5 FPS
2160p
59.0 FPS
2160p
70.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
153.0 FPS
1080p
175.7 FPS
1440p
123.0 FPS
1440p
141.5 FPS
2160p
75.0 FPS
2160p
86.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
199.0 FPS
1080p
221.7 FPS
1440p
182.0 FPS
1440p
200.5 FPS
2160p
121.0 FPS
2160p
132.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn