GTX 1660 SUPER So với GTX 1070 - Assassin's Creed Origins Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Assassin's Creed Origins So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và GTX 1070 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K GTX 1070 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
69.0 FPS
1080p
68.0 FPS
1440p
54.0 FPS
1440p
54.0 FPS
2160p
35.0 FPS
2160p
31.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
104.0 FPS
1080p
103.0 FPS
1440p
73.0 FPS
1440p
73.0 FPS
2160p
44.0 FPS
2160p
40.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
125.0 FPS
1080p
124.0 FPS
1440p
100.0 FPS
1440p
100.0 FPS
2160p
60.0 FPS
2160p
56.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
171.0 FPS
1080p
170.0 FPS
1440p
159.0 FPS
1440p
159.0 FPS
2160p
106.0 FPS
2160p
102.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn