RX 590 So với R9 FURY - Assassin's Creed Origins Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Assassin's Creed Origins So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
63.3 FPS
1080p
55.0 FPS
1440p
45.1 FPS
1440p
44.0 FPS
2160p
29.2 FPS
2160p
28.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
98.3 FPS
1080p
90.0 FPS
1440p
64.1 FPS
1440p
63.0 FPS
2160p
38.2 FPS
2160p
37.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
119.3 FPS
1080p
111.0 FPS
1440p
91.1 FPS
1440p
90.0 FPS
2160p
54.2 FPS
2160p
53.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
165.3 FPS
1080p
157.0 FPS
1440p
150.1 FPS
1440p
149.0 FPS
2160p
100.2 FPS
2160p
99.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn