GTX 1660 SUPER So với GTX 1070 - Assassin's Creed Odyssey Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Assassin's Creed Odyssey So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và GTX 1070 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K GTX 1070 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
47.0 FPS
1080p
47.0 FPS
1440p
38.0 FPS
1440p
39.0 FPS
2160p
27.0 FPS
2160p
26.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
82.0 FPS
1080p
82.0 FPS
1440p
57.0 FPS
1440p
58.0 FPS
2160p
36.0 FPS
2160p
35.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
103.0 FPS
1080p
103.0 FPS
1440p
84.0 FPS
1440p
85.0 FPS
2160p
52.0 FPS
2160p
51.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
149.0 FPS
1080p
149.0 FPS
1440p
143.0 FPS
1440p
144.0 FPS
2160p
98.0 FPS
2160p
97.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn