TITAN Xp So với RTX 2080 Ti - Ashes of the Singularity: Escalation Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Ashes of the Singularity: Escalation So sánh hiệu suất trò chơi - giữa TITAN Xp với i7-7700K và RTX 2080 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
TITAN Xp with i7-7700K RTX 2080 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
122.9 FPS
1080p
121.3 FPS
1440p
106.6 FPS
1440p
106.2 FPS
2160p
95.2 FPS
2160p
89.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
157.9 FPS
1080p
156.3 FPS
1440p
125.6 FPS
1440p
125.2 FPS
2160p
104.2 FPS
2160p
98.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
178.9 FPS
1080p
177.3 FPS
1440p
152.6 FPS
1440p
152.2 FPS
2160p
120.2 FPS
2160p
114.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
224.9 FPS
1080p
223.3 FPS
1440p
211.6 FPS
1440p
211.2 FPS
2160p
166.2 FPS
2160p
160.7 FPS

Compare i7-7700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn