RTX 2070 SUPER So với TITAN Xp - Ashes of the Singularity: Escalation Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Ashes of the Singularity: Escalation So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
103.0 FPS
1080p
122.9 FPS
1440p
87.0 FPS
1440p
106.6 FPS
2160p
72.0 FPS
2160p
95.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
138.0 FPS
1080p
157.9 FPS
1440p
106.0 FPS
1440p
125.6 FPS
2160p
81.0 FPS
2160p
104.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
159.0 FPS
1080p
178.9 FPS
1440p
133.0 FPS
1440p
152.6 FPS
2160p
97.0 FPS
2160p
120.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
205.0 FPS
1080p
224.9 FPS
1440p
192.0 FPS
1440p
211.6 FPS
2160p
143.0 FPS
2160p
166.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn