RTX 2070 SUPER So với TITAN Xp - Apex Legends Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Apex Legends So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
139.0 FPS
1080p
162.1 FPS
1440p
104.0 FPS
1440p
120.7 FPS
2160p
62.0 FPS
2160p
72.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
174.0 FPS
1080p
197.1 FPS
1440p
123.0 FPS
1440p
139.7 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
81.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
195.0 FPS
1080p
218.1 FPS
1440p
150.0 FPS
1440p
166.7 FPS
2160p
87.0 FPS
2160p
97.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
241.0 FPS
1080p
264.1 FPS
1440p
209.0 FPS
1440p
225.7 FPS
2160p
133.0 FPS
2160p
143.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn