GTX 1660 Ti So với RX Vega 64 - Apex Legends Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Apex Legends So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 Ti với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 Ti with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
102.6 FPS
1080p
119.0 FPS
1440p
76.4 FPS
1440p
90.0 FPS
2160p
45.6 FPS
2160p
48.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
137.6 FPS
1080p
154.0 FPS
1440p
95.4 FPS
1440p
109.0 FPS
2160p
54.6 FPS
2160p
57.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
158.6 FPS
1080p
175.0 FPS
1440p
122.4 FPS
1440p
136.0 FPS
2160p
70.6 FPS
2160p
73.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
204.6 FPS
1080p
221.0 FPS
1440p
181.4 FPS
1440p
195.0 FPS
2160p
116.6 FPS
2160p
119.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn